KFK wykonuje czynności agencyjne (pośrednictwa ubezpieczeniowego) następujących towarzystw:

 

Towarzystwo Ubezpieczeń ALLIANZ Życie Polska S.A.

 

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. VIG

 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO HESTIA S.A.

 

GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 

GENERALI Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 

NATIONALE-NEDERLANDEN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

 

PRUDENTIAL International Assurance plc S.A. oddział w Polsce

 

SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

 

SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

 

UNUM Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

 

VIENNA LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. VIG

 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.